Menu
Terug naar overzicht

Huurders krijgen minder vaak gelijk bij Huurcommissie

Geplaatst op 02-06-2020

Huurders kregen in 2019 in 43 procent van de zaken gelijk van de Huurcommissie. Dat is aanzienlijk minder dan in 2018 toen 57 procent gelijk kreeg. Het aantal verzoeken dat de Huurcommissie vorig jaar binnenkreeg bleef nagenoeg gelijk (9.991). Dit blijkt uit het jaarverslag 2019.
De meeste verzoeken gingen over een huurverlaging op grond van gebreken (2.676), afrekening van de servicekosten (2.164) en bezwaren over de huurverhoging (1.189). Bij deze laatste categorie wordt ruim 90 procent van de verhuurders in het gelijk gesteld. Daarentegen krijgt bijna 80 procent van de huurders gelijk bij een procedure over de afrekening van de servicekosten en ruim 70 procent als het gaat om toetsing van de aanvangshuurprijs.

Langer wachten

Het aantal afgehandelde zaken steeg met bijna 1.800 naar 8.640. Daarnaast zijn 1.152 verzoeken over de huurverhoging uit 2018 afgehandeld. Ondanks deze stijging ziet de Huurcommissie dat tijdige afhandeling van verzoeken in 2019 onder druk stond. De Huurcommissie betreurt dat huurders en verhuurders hierdoor langer moeten wachten op een uitspraak. Het aantal klachten over de werkwijze van de Huurcommissie – met name over de doorlooptijd – nam toe. De Huurcommissie wil de productie in 2020 hoog houden ondanks de impact van de coronamaatregelen. Zittingen en onderzoeken in woningen kunnen momenteel niet doorgaan, maar mogelijk kunnen deze medio juni worden hervat.

Vereenvoudiging procedures

In 2020 wil de Huurcommissie de werkvoorraad verkleinen om eind 2021 uit te komen op een reguliere voorraad met doorlooptijden van tussen de drie tot vier maanden. Om dit te realiseren heeft de Huurcommissie eind 2019 besloten procedures te vereenvoudigen daar waar kan. Een goede dienstverlening is volgens de organisatie laagdrempelig, eenvoudig en efficiënt. Doel is zo vroeg mogelijk in procedures met partijen de meest geschikte oplossing te vinden voor hun probleem. Bij dit alles is nog geen rekening gehouden met de effecten van de coronacrisis op de dienstverlening.

Website minder bezocht

Het jaarverslag meldt ook dat het aantal bezoeken aan de website met bijna 10 procent terugliep, van 761.000 naar 696.477. Het aantal medewerkers (fte’s) bleef ongeveer gelijk (51).

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties