Menu
Terug naar overzicht

Huurdersavond over overlastsituaties in Katwijk druk bezocht

Geplaatst op 21-04-2023

Op 19 april 2023 vond er in Tripodia een huurdersavond plaats voor huurders van Dunavie, de woningcorporatie in Katwijk. De avond werd verzorgd door Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek, de huurdersorganisatie voor huurders van Dunavie en had ‘overlast’ als thema. Bijna 100 huurders waren aanwezig om de jaarlijkse verantwoording vanuit het bestuur en de plannen voor komend jaar aan te horen. Ook kon men in gesprek met vertegenwoordigers van Dunavie en de politie. Overlast is een probleem waar huurders regelmatig mee te maken krijgen.

Tijdens de avond werd benadrukt dat het belangrijk is om overlastsituaties altijd te melden. “Melden, Melden, Melden! Huurders moeten weten wat hun rechten en plichten zijn en op de hoogte zijn van de stappen die de corporatie kan nemen om overlast aan te pakken. “Door overlast altijd te melden, kunnen huurders bijdragen aan een veiligere en prettigere woonomgeving voor zichzelf en hun medebewoners”, aldus Peter Bekker, voorzitter van SH de Duinstreek.

Verschillende vertegenwoordigers van Dunavie waren aanwezig om vragen van huurders te beantwoorden en te luisteren naar hun zorgen en ervaringen. Ook de politie was aanwezig om informatie te geven over hun rol bij overlastbestrijding. Uit de reacties van huurders kwam naar voren dat men beter op de hoogte wil worden gehouden over de vervolgstappen in het proces. Voor de medewerkers van Dunavie werd duidelijk dat er voor huurders vaak lange stiltes ontstaan in de behandeling van klachtendossiers. Aangeven wat de vervolgstappen zijn en wanneer die worden genomen zou al een grote verbetering zijn in het hele overlastproces. Ook gaven de aanwezigen aan Dunavie mee dat het melden van overlastsituaties via de Dunavie website niet gebruiksvriendelijk is en zeker voor mensen die Nederlands niet als eerste taal hebben, als erg verwarrend kan worden ervaren. Vaker gebruik maken van afbeeldingen in plaats van tekst kan hier al veel verbetering in brengen. Dunavie gaat met de verkregen inzichten aan de slag om een verbeterslag in gang te brengen.

SH de Duinstreek kijkt terug op een geslaagde avond en is blij dat zoveel huurders de moeite hebben genomen om naar deze avond te komen. “Als huurdersorganisatie zullen wij ons blijven inzetten voor de belangen van huurders in Katwijk en we zullen de corporatie blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheden als het gaat om overlastbestrijding”, aldus Peter Bekker.

De huurdersavond was een nuttige en leerzame bijeenkomst, waarin het belang van een goede communicatie tussen huurders, de corporatie en de gemeente werd benadrukt. Door overlast altijd te melden en samen te werken, kunnen we ervoor zorgen dat Katwijk een prettige en veilige gemeente blijft om in te wonen.

Terug naar overzicht
Reacties