Menu
Terug naar overzicht

Huurverhoging niet meer dan inflatie bij overgrote deel corporatiehuurders

Geplaatst op 15-09-2020

Woningcorporaties hebben met de Woonbond in het sociaal huurakkoord van 2018 afgesproken dat de huren gemiddeld niet harder stijgen dan de inflatie. De meeste huurders krijgen hierdoor een huurverhoging die niet hoger is dan de inflatie. Voor dit jaar is dat 2,6 procent.

Huursom

Huurders die al een relatief hoge huur betalen, krijgen vaak een lagere huurverhoging. Huurders waarbij de huur, in relatie tot de kwaliteit van hun woning, wat lager is kunnen een iets hogere huurverhoging krijgen. Gemiddeld moet de huurverhoging uitkomen op het inflatiepercentage.

In regio’s waar corporaties voor grote investeringensopgaven staan, mogen ze de huur gemiddeld iets meer laten stijgen: maximaal inflatie + 1 procent. Dat kan overigens alleen als corporaties hierover afspraken maken met huurders en gemeenten.

Alle huren bij elkaar opgeteld heet de huursom. Uit de Corporatiemonitor Huurbeleid 2020 blijkt dat deze huursom gemiddeld met 2,5 procent stijgt in 2020. Dat is 0,1 procent minder dan de inflatie. Daarmee is de reële huurverhoging (gecorrigeerd voor de inflatie) met -0,1 procent de laagste in jaren.

Uitzonderingen

In sommige gevallen kunnen corporaties een uitzondering maken. Bijvoorbeeld bij renovatie of verduurzaming van een woning. Corporaties kunnen dan de huur iets verhogen aan de hand van de Vergoedingentabel. In dat geval daalt de energierekening van de huurder door de renovatie of de verduurzaming.

Ook kunnen corporaties de huur van een woning verhogen als er een nieuwe huurder in komt (harmonisatie). Dit doen zij als de huur van de woning relatief laag was ten opzichte van de kwaliteit. Er is dan sprake van een huurverhoging voor het huis, niet voor een huurder.

Tot slot kunnen corporaties bij mensen met een wat hoger inkomen de huur wat extra verhogen, de zogeheten inkomensafhankelijke huurverhoging. Eén op de drie corporaties doet dit.

De huur van verreweg de meeste huurders van woningcorporaties is op 1 juli verhoogd met niet meer dan het inflatiepercentage. Alle genoemde uitzonderingsgevallen samen zorgen ervoor dat de totale huurstijging iets hoger uitvalt dan inflatie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berichtte vandaag dat de totale huurstijging 0,1 procent boven inflatie ligt, namelijk op 2,7 procent.

Maatwerk

Corporaties helpen huurders als zij als gevolg van de coronacrisis moeilijk hun huur kunnen betalen. Tot nu toe heeft een half procent van de bewoners om een dergelijke regeling gevraagd, blijkt uit een enquête van Aedes. Per geval wordt een individuele maatwerk-oplossing gezocht.

Bron: Aedes.

Terug naar overzicht
Reacties