Menu
Terug naar overzicht

Inkomens- en huurgrenzen huurtoeslag 2021 bekend

Geplaatst op 22-11-2020

De bedragen van de inkomens- en huurgrenzen huurtoeslag voor het jaar 2021 zijn bekend. Ieder jaar worden deze bedragen geïndexeerd. Zo kan het recht op huurtoeslag en de hoogte daarvan worden vastgesteld. Conform de Wet op de huurtoeslag zijn ook de inkomensgrenzen voor het passend toewijzen geïndexeerd. De bedragen zijn in de Staatscourant gepubliceerd.

Maximum huurgrens

De huurtoeslag kent twee maximale huurgrenzen: een algemene en een lagere voor jongeren onder de 23 jaar. Voor de huurtoeslag geldt de rekenhuur. Dit is de huurprijs plus een aantal servicekosten. Als de rekenhuur hoger is dan de maximum huurgrens, is er in principe geen recht op huurtoeslag. Het recht op huurtoeslag vervalt niet altijd bij overschrijding van de maximale huurgrens. Dit is bijvoorbeeld niet het geval als iemand in de maand vóór de overschrijding al voor dezelfde woning huurtoeslag heeft ontvangen. Huurtoeslag wordt dan verstrekt tot aan de maximale huurgrens.

De algemene maximale huurgrens huurtoeslag bedraagt voor 2021 € 752,33. Dit is ook de liberalisatiegrens voor 2021.
Lees het volledige bericht op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Terug naar overzicht
Reacties