Menu
Terug naar overzicht

Maximale huurverhoging 2023 vrije sector

Geplaatst op 23-12-2022

Op woensdag 20 december jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet die de huurverhoging in de vrije sector maximeert. Hierdoor is voor komend jaar de gemiddelde loonstijging de bepalende factor voor de huurverhoging in plaats van de inflatie. In 2023 is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector vastgesteld op maximaal 4,1%. Zo wil het kabinet huurders in de vrije sector beter beschermen tegen extreme prijsstijgingen.

Maximale huurverhoging vrije sector

Voorheen was de inflatie (+ 1%) nog leidend, maar in de nieuwe situatie is ook de gemiddelde loonstijging een bepalende factor. De wijziging betekent dat vanaf 1 januari de maximale huurstijging in de vrije sector gekoppeld is aan de CAO-loonontwikkeling, indien deze lager is dan de inflatie (CPI). De CPI van 2022 was 9,7% en de loonontwikkeling in dat jaar 3,1%. Daarom geldt voor 2023 dat de maximale huurstijging gekoppeld is aan de loonontwikkeling + 1 procentpunt, wat dus uitkomt op een huurverhoging van maximaal 4,1%. De wet geldt voor woningen in de vrije sector; dit betreft circa 648.000 woningen. De wet geldt ook voor verhuurde ligplaatsen voor woonboten; dit gaat om circa 5.000 ligplaatsen.

Bron: BZK

Terug naar overzicht
Reacties