Menu
Terug naar overzicht

NIEUWJAARSTOESPRAAK CEES OOSTINDIE SHD 2020

Geplaatst op 09-01-2020

Door zijn afnemende gezondheid was Cees Oostindie als voorzitter van de SHD niet aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie dinsdag 7 januari 2020 om 17.00 uur in de sfeervolle Open Hof kerk in Katwijk aan den Rijn. Hoe moeilijk dat besluit ook was voor hem, in gedachten was hij bij alle aanwezigen op die middag waar ze konden luisteren hoe Lies van Beelen namens Cees zijn woorden uitsprak en deelde met alle aanwezigen. Na afloop hief ze het glas op de SHD en gaf ze het woord aan Pierre Sponselee, de interim directeur-bestuurder van Dunavie. Mogelijk wordt zijn toespraak hier ook nog geplaatst.

Nieuwjaarstoespraak Cees Oostindie dinsdag 7 januari

‘Nieuwjaarswensen maakt men onvergetelijk door ze te verzenden in een ongefrankeerde omslag’

Dit was een prachtig citaat van de Vlaamse dichter Berrnard Seulsten uit de vorige eeuw. En reken maar dat er over uw handgeschreven nieuwjaarswensen gesproken zal gaan worden als de ontvanger ook nog de strafport moet gaan betalen. Zelfs in een immer inkrimpende berg van kerstpost en nieuwjaarskaartjes blijft Hollandse ergernis in deze aanwezig.

In onze familie werd zo die postzegelloze nieuwjaarskaart van ons aller tante Annie hét gespreksonderwerp op onze familiaire nieuwjaarsbijeenkomst. Haar boodschap kwam bij iedereen binnen en iedereen vond er ook wat van. Haar doel was dus bereikt.

Idee voor een nieuwjaarsboodschap

Dat bracht mij op een ideetje, dus daarom op mijn nieuwjaarswensen aan u allen, hier in de zeer gastvrije Open Hof met de familie van Egmond, ook geen postzegels.

Zo komen mijn ongefrankeerde en ongecensureerde nieuwjaarswensen namens de SHD extra goed bij u binnen. Vast en zeker voer voor gesprek na mijn  nieuwjaarstoespraak waar u hopelijk tot 19.30 uur in ons midden zal verblijven.

‘Beste mensen…’

Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe tijd en met de komst mogelijk in mei 2020 van een nieuwe directeur-bestuurder van woningstichting Dunavie ook een nieuwe corporatie. Pierre Sponselee heeft daar als interim directeur-bestuurder het nodige voor gedaan en… is er, hem kennende, nog dagelijks druk mee bezig.

Ik volg het als voorzitter van de SHD met alle andere SHD-vrijwilligers en huurders met een gezonde vorm van spanning.

Natuurlijk vind ik er wat van, u bent niet anders van me gewend de afgelopen jaren nadat ik me eerst voor de huurdersorganisatie van de SHK en later de SHD als voorzitter heb ingezet. Dat betekende toen ook een groei van vierduizend naar ongeveer achtduizend woningen voor de fusiecorporatie Dunavie. Ik hoorde het Alfred Busser, de vorige directeur-bestuurder, in gedachten vast wel eens denken, deze variatie op een bekend Joods gezegde: ‘Ik wens u veel huurders toe’.

‘De SHD is toch mijn kindje’

Als SHD-vrijwilligers zetten we ons dagelijks in om met elkaar deze huurdersbelangen zo goed mogelijk in te kunnen vullen. Op de jaarlijkse huurdersavond van de SHD in Tripodia op 20 november jl. heb ik u al meegenomen in het verhaal van mijn afnemende gezondheid. Een onomkeerbare ziekte die me verhindert om dat te kunnen doen voor de SHD wat ik eigenlijk zou willen doen. Maar de tijd die mij gegeven is, wil ik me waar mogelijk blijven inzetten voor onze huurdersorganisatie, de SHD.

Het voelt persoonlijk toch als ‘mijn kindje’ na al die jaren. Ik hoop dan ook intens dat ik het op enig moment in voor ‘het kind’ een goede gezondheid kan achterlaten.

Maar gelukkig zijn er ook nog goede buren in de personen van Pierre Sponselee en Annemarie Rook, manager Woondiensten, van Dunavie.

Ouders en buren van de SHD

Blijf hen beiden, onze buren, ook steunen zolang het ook kan. Zij hebben het hard nodig schat ik zo in. Er is de afgelopen tien jaar teveel onderling gestreden als SHD, Dunavie en ook met de gemeente Katwijk. Vele, vele uren negatieve energie zijn er verspild. En als er iets kostbaars is in een mensenleven dan is het… tijd!
Dat moet de komende tien jaar zeker anders, ik zal het persoonlijk zeker niet in zijn totaliteit gaan beleven, maar het is mijn grootste wens om zo de SHD goed achter te kunnen laten. De ondertekende Prestatieafspraken 2020 geven al meer dan duidelijk aan dat we met elkaar goede lessen uit het verleden hebben getrokken. We moeten er met elkaar dan ook echt iets moois van gaan maken in het belang van de Katwijkse huurders.

Mijn kerstpakkettip voor december 2020

De leden van onze bewonerscommissies en andere vrijwilligers hebben we afgelopen maand als bestuur van de SHD een mooi kerstpakket mee mogen geven dat zeer werd gewaardeerd.
Wat zou ik als voorzitter van de SHD, persoonlijk, in het mogelijk samen te stellen kerstpakket van december 2020 willen stoppen om de huurdersbelangen door de mensen van de SHD, Dunavie en de gemeente Katwijk zo goed mogelijk te laten invullen? Daar komt’ie dan…, vanuit mijn persoonlijke keukenkastjes, wat te denken van:
Een goed gevulde maat eenvoud
en veel menselijkheid?
Enkele grammen beschaming, of meer.
om wat er met elkaar verkeerd is aangepakt?
En een stuk vacuüm verpakt berouw
om wat je zelf
niet gedaan hebt?
Een blik goede wil van 870 gram?
En hou egoïsme maar in de verpakking.
Benut de complete liter zoete enthousiasme,
en de dipsauzen ‘verbinding’ en ‘vertrouwen’?
Ga ermee aan de slag in elkaars keuken.
Laat dat gaar worden
tot de smaakvolle aroma
iedereen bereikt heeft.
Deel dat kerstmaal 2020
dan met alle huurders
met elkaar.

Dan toosten we januari 2021 hier weer op een spetterend kansrijk nieuw huurdersjaar.

Oog voor traditie, ook voor Dunavie!

Nadat in 2019 Annemarie Rook als manager Woondiensten van Dunavie op onze
nieuwjaarsreceptie haar nieuwjaarsboodschap voor de aanwezigen had
uitgesproken, ben ik blij dat we deze prille traditie hebben kunnen behouden.
Als voorzitter van het bestuur van de SHD doet het me goed dat na mijn uitgesproken ongefrankeerde nieuwjaarswensen namens Dunavie Pierre Sponselee, interim directeur-bestuurder tot hij het stokje kan overgeven aan… wie het is, ik weet het ook nog niet, ook van de gelegenheid gebruik wil en kan maken om zijn nieuwjaarswensen met ons te delen vandaag.

Het gerucht gonst al rond dat Pierre alles in rijmvorm met ons zal gaan uitspreken, als ode aan zijn favoriete Rotterdamse dichter Jules Deelder.

Dank, driewerf dank!

Met dit mooie nieuws wil ik mijn woorden afsluiten maar niet nadat ik u allen wil bedanken voor uw inzet afgelopen jaar in de stille hoop dat ik weer op u mag rekenen in dit vast en zeker boeiende huurdersjaar 2020.

Ik zal nog, gezien mijn aflopende gezondheid, mijn SHD-energie in 2020 duurzaam besteden aan: het zoals alle jaren met elkaar op een goede wijze behartigen van de huurdersbelangen, een nog betere samenwerking met Dunavie, een goede huurdersparticipatie alles in blijde verwachting van de komst van de vierde koning als wijze uit het oosten, de nieuwe directeur-bestuurder van Dunavie.

‘Beste mensen, tot slot…’

Ik heb dit werk als voorzitter van het bestuur van de huurdersorganisaties alle jaren met enorm veel plezier gedaan, ondanks vele, vele moeilijke momenten in al die jaren, maar het waren ook echt prachtige mooie jaren. Was er mij nu maar meer tijd gegeven!

Laten we daarom daar in goede samenwerking met elkaar nu verder iets moois ervan gaan maken.

Waar de Driekoningen ruim tweeduizend jaar geleden goud, wierook ende mirre meenamen zal de vierde koning, de nieuwe directeur-bestuurder van Dunavie hopelijk in zijn of haar handen meedragen de sleutelwoorden ‘verbinding’ en ‘vertrouwen’.

Laten we daarom nu met elkaar toosten op de SHD, ook al is uw glas nu leeg de playbackshow was vroeger ook veel en goed bekeken, en op een goede afloop voor wat dit nieuwe kalenderjaar ons gaat brengen! Proost !

Ik geef nu het woord aan…

Dan wil ik nu het woord geven aan Pierre Sponselee van woningstichting Dunavie en laat ik dat op gepaste dichterlijke wijze doen met een kleine aanpassing van wat Louis van Gaal zei toen hij ooit technisch directeur was bij Ajax: ‘Interimmers komen, interimmers gaan, maar de SHD en Dunavie blijven altijd bestaan’.

Beste aanwezigen, geef hem een warm applaus, Pierre Sponselee!

Cees Oostindie,
voorzitter bestuur SHD
Dinsdag 7 januari 2020.

Terug naar overzicht
Reacties