Menu
Terug naar overzicht

Nieuwjaarstoespraak Pierre Sponselee, directeur-bestuurder a.i. Dunavie

Geplaatst op 16-01-2020

Waar bij de nieuwjaarstoespraak van SHD voorzitter Cees Oostindie nog de verwachting werd uitgesproken om op deze website eveneens de toespraak van Pierre Sponselee te mogen plaatsen ontvingen wij inmiddels hiervoor ‘groen licht’:

Beste aanwezigen,

Allereerst dank voor de uitnodiging en de gelegenheid om namens Dunavie iets te mogen zeggen.

Overpeinzing

Mijn collega Annemarie Rook stond hier vorig jaar. Zij nam u toen mee in haar overpeinzingen. Zij sprak over de samenwerking met de SHD: een relatie die soms moeizaam was. Annemarie stelde ook een grote bereidheid vast om te investeren in die relatie. Ze sprak over het belang om oprechte belangstelling te hebben voor elkaar, over en weer de goede vragen stellen, en goed luisteren. Prachtige voornemens voor 2019.
Wat mij betreft niet alleen voor 2019.

Als ik terugkijk op 2019 hebben die voornemens gewerkt. De relatie tussen Dunavie en de SHD is open, constructief en goed te noemen. Dat is gelukt dankzij oprechte inspanningen van beide kanten. Ik ben daar ieder ook erg dankbaar voor.

Mooie zaken

Het lukt dan ook meteen om mooie zaken samen te doen. Ik wil graag enkele voorbeelden noemen.  Op soepele wijze zijn de prestatieafspraken tussen gemeente, SHD en Dunavie voor 2020 tot stand gekomen. Ik ben ervan overtuigd dat we dit jaar op basis van de nieuwe woonagenda van de gemeente en het nieuwe ondernemingsplan van Dunavie op
dezelfde soepele manier meerjarige afspraken kunnen gaan maken.De SHD heeft voor Annemarie en mij een “rondje Katwijk” verzorgd. In dat rondje hebben we met verschillende bewonerscommissies op locatie gesproken. Een geweldige gelegenheid om met bewoners in gesprek te gaan en ter plekke te zien waar het over gaat.
Dunavie en de SHD zijn bij collega-corporatie Woonwaard in Alkmaar op werkbezoek geweest.
Het thema was duurzaamheid. We hebben met bewoners gesproken die in Nul-Op-de Meter-woningen wonen, zowel naar NOM gerenoveerd als NOM-nieuwbouw. Het bezoek was extra interessant omdat leden van de Alkmaarse Huurdersorganisatie aanwezig waren. Een mooie gelegenheid om ervaringen tussen de twee organisaties uit te wisselen.

We hebben nu een degelijk fundament van samenwerking. Dat moeten we koesteren, onderhouden en verstevigen. We zullen elkaar in 2020 hard nodig hebben. Daar hoort ook de gemeente bij. Het klinkt als een cliché, maar we staan voor een jaar met vele uitdagingen.

Ieder zijn rol in de volkshuisvestelijke thema’s

Gemeente, SHD en Dunavie zijn, ieder vanuit een eigen rol,verantwoordelijk voor de volkshuisvesting in de gemeente Katwijk. Volkshuisvesting kent vele thema’s. Ik wil er graag enkele met u langslopen.

Bij volkshuisvesting denken we natuurlijk in eerste instantie aan betaalbaar wonen voor mensen met een smallere beurs. We zien de wachttijden stijgen, dat is zorgelijk. We moeten er samen keihard aan werken om de betaalbare voorraad uit te breiden. Het woningmarktprobleem uit zich niet alleen in een tekort aan betaalbare woningen. We zien ook dat mensen met middeninkomens steeds moeilijker aan een huis kunnen komen. Dat roept de vraag op welke rol Dunavie in het middensegment moet spelen. Een belangrijke vraag om komend jaar met elkaar te bespreken.

Uitbreiding van de voorraad betaalbare woningen is van belang, maar ook investeren in de bestaande voorraad is noodzakelijk. Daarbij gaat het niet alleen om de onderhoudskwaliteit van de woningen. Via het programma Dunergie heeft Dunavie veel aan verduurzaming van woningen gedaan. De lat voor de komende 10/20 jaar zal aanmerkelijk hoger komen te liggen. We zullen beleid moeten gaan maken om langzamerhand van het aardgas af te gaan en te werken aan een energie-neutrale woningvoorraad in 2050. Dat wordt vaak gezien als een technisch en financieel vraagstuk. Naar mijn mening kan er technisch al heel veel en kom je financieel ook een heel eind. De uitdaging zit veel meer in de manier waarop huurders en eigenaar-bewoners bij dit vraagstuk worden betrokken. Zijn we gezamenlijk in staat ieder mee te nemen. Ieder inzicht te geven wat verduurzaming betekent in wonen en in woonlasten. Woonlasten die natuurlijk betaalbaar moeten blijven.

Tenslotte zien we dat steeds vaker mensen die wat extra hulp en begeleiding nodig hebben zelfstandig of in kleinschalige projecten in de wijk wonen. Ouderen bijvoorbeeld wonen steeds langer zelfstandig. Dat heeft positieve kanten, maar kent ook een keerzijde.  Eenzaamheid ligt op de loer. Dat vraagt om extra inzet van familie en buren. En natuurlijk van maatschappelijke organisaties. Hetzelfde geldt voor mensen met psychische problemen, een verslavingsachtergrond, of sociale problematiek. Ook zij vragen om extra inzet van familie, buren en maatschappelijke organisaties.
Het is goed dat we met elkaar die extra inzet leveren. Ieder verdient immers zijn of haar plaatsje in de maatschappij. En zoals Ikea al zegt:
een beetje aandacht maakt alles mooier. Laten we samen voor die aandacht zorgen.

Deze uitdagingen vragen om een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Die samenwerking moet niet gericht zijn op het belang van één van de partijen. Het gaat niet om onderhandelen en de buit binnen halen. Voor je gelijk gaan. Samenwerken vraagt van ieder je oprecht te verdiepen in de belangen en overwegingen van de ander. Goed luisteren. Dat is moeilijk en gaat zeker niet vanzelf. We moeten echter steeds beseffen dat gemeente, SHD en Dunavie gezamenlijk voor de volkshuisvesting staan en daarmee voor het belang van de bewoners. Om hen, bewoners,  gaat het uiteindelijk.

Cees

Beste mensen bij een nieuwjaarsreceptie is het gebruikelijk om ieder alle goeds voor het nieuwe jaar toe te wensen. Bij alle goeds hoort ook een goede gezondheid. Vaak noemen we dat zelfs apart. We weten ook dat het niet ieder gegeven is om een goede gezondheid te hebben. Helaas geldt dat ook voor Cees Oostindie, de voorzitter van de SHD.
Ik had gehoopt dat Cees bij deze nieuwjaarsreceptie aanwezig zou zijn. Jammer genoeg heeft hij om gezondheidsredenen af moeten zeggen. Ik had een paar woorden aan Cees rechtstreeks willen richten. Als u het goed vindt wil ik dat, ondanks zijn afwezigheid, toch doen. Ik zeg u daarbij toe de komende dagen bij Cees langs te gaan om deze persoonlijk bedoelde tekst aan hem over te brengen.

Cees is al vele jaren de drijvende kracht achter de SHD.
Hij heeft in 2019 een welverdiende onderscheiding uit handen van burgemeester Visser gehad. Cees ik neem de vrijheid om je nu even persoonlijk toe te spreken. We kennen elkaar sinds maart 2019. Ik heb je leren kennen als een zeer bevlogen man, die voor zijn SHD staat.
Ik heb je ook zien vechten tegen jouw ziekte. Jouw teleurstelling gezien als je vanwege jouw ziekte een bijeenkomst moest afzeggen. Ik zie jouw worsteling om een goede balans te vinden tussen jouw energie en de belangen van de SHD. Een balans die je zelf moet vinden, daar kan een ander je niet in helpen. Juist omdat je een belangrijke rol in de SHD vervult is het vinden van die balans niet alleen van groot belang voor jou, maar ook voor de toekomst van de SHD. Dat vraagt om moeilijke en moedige besluiten. Ik kan je daarin slechts wijsheid toe wensen.

Samenwerken is de sleutel

Beste mensen ik ga afronden. Het zal duidelijk zijn dat samenwerking tussen gemeente, SHD en Dunavie voor mij erg belangrijk zijn. Ik durf stelliger te zijn. Het vermogen om goed samen te werken is bepalend voor succesvolle volkshuisvesting in Katwijk. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook in 2020 laten zien wat samenwerking inhoudt. Natuurlijk wens ik u en uw dierbaren een heel goed 2020 toe.

Foto: G. Bol.

Terug naar overzicht
Reacties