Menu
Terug naar overzicht

‘Rijk moet regie op woningmarkt terugpakken’ – interview Henk Nijboer, Tweede Kamerlid PvdA, over wooncrisis

Geplaatst op 28-04-2020

Volgens Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) is de volkshuisvesting te veel aan de markt over gelaten. Het Rijk moet de regie terugpakken om de crisis op de woningmarkt op te lossen. Dat geldt tijdens de coronacrisis des te meer, stelt Nijboer. ‘Een dak boven je hoofd is een grondrecht.’

Tekst: Lisette Vos

Vlak voor de coronacrisis uitbrak, debatteerde de Tweede Kamer half februari 2020 met tijdelijk minister Wonen Van Veldhoven over de crisis op de woningmarkt. Bouwen, bouwen, bouwen was en is het devies van alle politieke partijen. Maar volgens Henk Nijboer (PvdA) gaat het om veel meer dan alleen meer woningen bouwen. ‘Het beleid van de volkshuisvesting is in de afgelopen jaren verkwanseld.’

De PvdA wil dat het Rijk de regie terugpakt op de woningmarkt en pleit  – net als de meerderheid in de Tweede Kamer – voor de terugkeer van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Daarnaast zijn meer investeringen nodig voor voldoende betaalbare en duurzame woningen én leefbare steden en plattelandsgemeenten. De verhuurdersheffing moet worden omgezet in een investeringsfonds. Ook pleit de PvdA voor meer regulering van de markt, zoals het maximeren van de huurprijs.   

Weinig daadkracht
Nijboer vindt dat minister Ollongren – die recent na ziekte weer is teruggekeerd – tot nu toe te weinig daadkracht heeft getoond om de crisis op te lossen. ‘Veel praten, maar weinig actie. Met woondeals en weer nieuwe onderzoeken los je de woningnood niet op.’

Bevriezen
De coronacrisis noopt tot acuut ingrijpen, stelt Nijboer. De PvdA heeft samen met GroenLinks en SP een motie ingediend om de huurverhoging per 1 juli te bevriezen. Juist de kwetsbare huurders in sociale huurwoningen worden volgens de oppositiepartijen door de coronacrisis hard geraakt. ‘Dit is een vergeten groep.’ Corporaties moeten compensatie krijgen, aldus Nijboer.

Hotelkamers voor daklozen
Daarnaast moet het kabinet ingrijpen om de grote groep daklozen een veilige plek in de opvang te bieden. In de afgelopen tien jaar is het aantal daklozen verdubbeld, maar de coronacrisis maakt de situatie nog nijpender. ‘Zij zijn kwetsbaar op straat. In de reguliere opvang is vaak geen ruimte om voldoende afstand te houden. Hotels staan leeg, maak kamers geschikt voor de opvang. Regel het, met empathie alleen kom je er niet. Het is in ieders belang: we moeten voorkomen dat het virus zich verspreidt.’

Doorpakken
Ook tijdens de coronacrisis moeten corporaties blijven bouwen, stelt Nijboer. Hij roept toezichthouders op om daar met de bestuurder over in gesprek te gaan. ‘We zitten midden in de coronacrisis, en onze gezondheidszorg heeft alle prioriteit. Maar we moeten juist nu doorpakken. Tijdens de vorige crisis heeft de bouw stilgelegen, en daar hebben we nog steeds last van.’

Gemengde wijken
Ook moeten corporaties volgens de PvdA inzetten op gemengde wijken, waar iedereen kan wonen.  ‘De Nederlandse volkshuisvesting kent een lange traditie sinds de Tweede Wereldoorlog. We willen geen wijken waar alleen kansarme mensen wonen of rijke wijken waar alleen mensen kunnen wonen die zich dat kunnen veroorloven. Daar ligt een belangrijke taak voor corporaties. Dat moeten ook toezichthouders niet uit het oog verliezen.’

Wensdroom voor de woningmarkt
De wensdroom van PvdA-er Nijboer voor de woningmarkt sluit daar naadloos op aan. ‘Iedereen moet kunnen wonen waar hij of zij het gelukkigst is, of het nu op het platteland is of in een wijk in de stad. We staan voor betaalbaar en kwalitatief wonen voor iedereen. Van jonge starters tot ouderen. Dat kán ook. Maar dan moeten we er samen echt werk van willen maken.’

Bron: Nieuwsbrief VTW

Terug naar overzicht
Reacties