Menu

Gemeente Katwijk

De gemeente Katwijk gaat over de prestatieafspraken, het wijkgericht werken, de buurtcomités, de leefbaarheid binnen de wijken, de politie en de wijkregisseurs.

Hieronder kunt u, binnenkort, verder lezen over de samenwerking tussen SH de Duinstreek en Gemeente Katwijk.