Menu

Spreekuur gratis rechtshulp start in SHD Huis


Vroegindeweij & De Water Advocaten start donderdag 6 oktober het gratis inloopspreekuur voor juridisch advies in het SHD Huis aan de Nassaudreef 38A in Katwijk. In deze kantoorruimte van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ staan Bram Geene en Adriaan van Rijn klaar voor alle juridische vragen. Dat kan buur- en huurgeschillen betreffen, maar ook onderwerpen als schuldhulp, schulddienstverlening en schuldsanering. Elke eerste en derde donderdag van de maand kunt u zonder afspraak van 19.00 – 20.30 uur gewoon binnenlopen.

Cees Oostindie, voorzitter van het SHD-bestuur: ,,Man, wat ben ik blij met hun komst. Het is nu al de vijfde organisatie die we in ons SHD Huis onderdak kunnen bieden. Het kantoor wordt zo nog efficiënter gebruikt en deze organisaties versterken elkaar ook. Dit juridische drempelloze inloopspreekuur op deze plek is voor iedereen, dus ook voor onze huurders waar we ons voor inzetten, een verrijking.”

Kent u ze al?
Vroegindeweij & De Water Advocaten is een Katwijks kantoor. De medewerkers voeren een algemene praktijk, maar richten zich daarbij op een aantal specifieke, meestal met elkaar verwante rechtsgebieden. Zo richt hun praktijk zich onder meer op huurrecht en burengeschillen, maar ook op koopgeschillen, schadegeschillen, familierecht en strafrecht. Een ander specifiek rechtsgebied is het faillissementsrecht en schuldsanering. De lijnen tussen de medewerkers zijn kort, waardoor het mogelijk is om snel bijstand van kantoorgenoten in te roepen wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is.

Wie opent voor u de deur?
Donderdag 6 oktober starten Adriaan van Rijn en Bram Geene het gratis inloopspreekuur. Beiden werken al enige jaren bij genoemd advocatenkantoor. Van Rijn: ,,Dit inloopspreekuur is een heel goed initiatief, omdat ik zo daadwerkelijk in de gelegenheid ben om advies te geven dat nog van invloed kan zijn op de te nemen beslissing(en).” En ook Geene geeft het duidelijk weer: ,,Vroegtijdig juridisch advies vind ik zo belangrijk. Mijn ervaring is namelijk, dat de kans op goed resultaat dan het grootst is.”

‘Voorkomen is beter dan genezen’
Wouter-Jan Vroegindeweij is heel duidelijk over het ‘waarom’ van deze vorm van samenwerking met de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’: ,,Ik vind het belangrijk dat minder vermogende mensen ook goede juridische bijstand kunnen krijgen, terwijl ons kantoor met jonge advocaten is en wordt uitgebreid. Ook bij juridische geschillen geldt, dat het beter is om te voorkomen, dan te genezen. Kleine overzichtelijke problemen kunnen namelijk groot en ingewikkeld worden. Het is daarom belangrijk om in een vroeg stadium langs te komen voor advies. Een goede brief is dan meestal voldoende om het probleem op te lossen. Tijdens dit inloopspreekuur in het SHD Huis kunnen Van Rijn en Geene o.a. helpen bij zo’n goede brief. Daarom houden wijzelf ook elke maandagavond zo’n spreekuur op ons kantoor van 19.00 u tot 20.30 uur en dat werkt prima. Daarom zijn we ook in gesprek gekomen met Oostindie van de SHD.”

Het SHD Huis is er voor u!
Oostindie is enorm in zijn nopjes met deze nieuwe samenwerking: ,,We brengen deze hulp zo naar de mensen toe en drempellozer kunnen ze het toch echt niet maken. Het is toch machtig mooi dat je hier als huurdersbelangenorganisatie een rol in kan betekenen. Dus noteer het maar in uw agenda, elke eerste en derde donderdag van de maand van 19.00 – 20.30 uur in de Nassaudreef 38A!”